image

Voordelen

Voordelen


Op basis van het feit dat de door Steven Reiss gevonden persoonlijkheidsaspecten nagenoeg onveranderlijk zijn, kunnen op basis van persoonlijkheidsprofielen beslissingen genomen worden die voor de lange termijn gelden, bijvoorbeeld:

 

  • Betrouwbare beslissingen m.b.t. personeel
  • De identificatie en ontwikkeling van leidinggevende persoonlijkheden
  • Authentieke en effectieve communicatie
  • De prestatieverhogende samenstelling van projectgroepen
  • De gekwalificeerde duiding van sociale processen in teams
  • De mentale voorbereiding op de doelgerichte vraag naar prestatie
  • Maatregels op alle centrale marketinggebieden, bijvoorbeeld bij de positionering van merken, bij de concurrentie- en potentieanalyse, bij de marktcommunicatie en in programma's voor klantenbinding


Zelfwaarneming en externe waarneming als sleutelfactoren
De individuele drijfveer- en waardestructuren van een mens beïnvloeden intensief het samenzijn. Zo leiden ze bijvoorbeeld tot spontaan vertrouwen of tot misverstanden en conflicten. Dit berust voor een belangrijk deel op het verschil tussen zelfwaarneming en externe waarneming.

 

  • Zelfwaarneming - het "onbewuste zelf" herkennen. Het persoonlijkheidsprofiel volgens Steven Reiss toont aan in welke individuele ontwikkeling zich de 16 levensmotieven bevinden, wat het individu beweegt c.q. wat hij in het leven belangrijk vindt.
  • Externe waarneming mensen zien zichzelf en anderen normaal gesproken slechts op de manier die hun eigen motiefbril toelaat (egocentrisme). Het persoonlijkheidsprofiel volgens Steven Reiss maakt duidelijk hoe verschillend en individueel mensen daadwerkelijk zijn.


De gereflecteerde zelfwaarneming en externe waarneming zijn sleutelfactoren van elke succesvolle samenwerking. Ze bevorderen zelfacceptatie en wederzijdse tolerantie, hetgeen een positief effect heeft op de prestaties.
Het individuele persoonlijkheidsprofiel is snel en gemakkelijk via het online Reiss Profile® formulier vast te stellen.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu