image

Het Reiss Profile® in de topsport

Tot in de puntjes - mentale fitness als basis van succes op sportgebied

Er is nauwelijks een andere sector die een dermate extreme prestatie eist van een mens als de topsport. Bij de wedstrijd geldt: talent alleen is niet genoeg om succesvol te zijn.

De mentale, emotionele en fysieke kracht van de atleet is beslissend om onder massale druk topprestaties neer te zetten. Eén van de belangrijkste opgaven voor een trainer of coach is daarbij om de atleet het begrijpen van zijn persoonlijkheid duidelijk te maken..

De sporter moet weten hoe hij zichzelf blijvend en tot in de puntjes motiveren kan. Alleen degene die zijn belangrijkste innerlijke drijfveren kent, kan ook prestaties neerzetten. Met deze kennis kunnen zelfs aanwezige motivationele tekorten gecompenseerd worden. De atleet moet vooral leren om zich innerlijk zelf te sturen.

Ook van de trainer worden zelfkennis en zelfreflectie verlangd. Hij moet zich ervan bewust zijn dat zijn drijfveerstructuur deels of zelfs in het geheel niet niet met die van de atleet overeenkomt. Doel zou moeten zijn te testen waar in de samenwerking "blinde vlekken" bestaan. Zo zal bijvoorbeeld een trainer met een hoog "machtsmotief" proberen om een sporter via dit motief te motiveren. Dit zal een sporter met een laag "machtsmotief" echter als sterke druk ervaren. Het gevolg: de kans dat hij de sporter via zijn eigen prestatiemotieven extra motiveert, blijft onbenut.

Juist in de sport vertaalt het Reiss Profile® wetenschappelijke inzichten direct in praktijk. De persoonlijkheids- en drijfveerstructuur van de sporter is gemakkelijk te bevatten en is gewoon begrijpelijk. De trainer kan de training direct zo veranderen dat de sporter zich individueel ontplooien kan.

Bij teamsporten kunnen aspecten van het Reiss Profile® bovendien zorgen voor geslotenheid binnen het team, conflictreductie en groepsdynamische processen. Een goed voorbeeld voor het werk met het Reiss Profile in de topsport is het "Project Goud" van de Duitse nationale handbalploeg. Daar komt bij dat de methode ook bij talrijke andere takken van sport - bijvoorbeeld voetbal en biatlon - toegepast wordt.
Ook in Nederland wordt deze methode inmiddels steeds meer toegepast. Zo is handbalinternational Luc Steins van de Limburg Lions (foto hierboven: ©Jos Joosten) zijn medespelers beter gaan begrijpen door het Reiss Profile®. Klik hier voor het artikel over Luc Steins.

Sport

Project Goud - Met het Reiss Profile® naar de wereldtitel handbal 2007

De Duitse nationale handbalploeg werkte reeds in de eenjarige voorbereiding voor het WK 2007 intensief met het Reiss Profile®: van de kamerindeling "volgens het Reiss Profile®" tot aan doelgerichte maatregels bij de teamcoaching. Hiervoor vormden de persoonlijkheidsprofielen van de individuele spelers, het teamprofiel en ook het profiel van de trainers de basis. De inzichten in het duurzaam prestatievermogen onder buitengewoon hoge druk - in het kader van de handbal WK moesten 10 wedstrijden in 16 dagen gespeeld worden - zijn voor het team van blijvende waarde.

Contact

Bent u die trainier die dat extra uit zijn spelers en team wil halen om de top te bereiken, neemt u dan contact met ons op en laat u door onze trainers en sportspecialisten informeren over de manier waarop zij in de praktijk met het Reiss Profile® werken.

 

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu