image

Nieuwe benadering motivatieonderzoek

Hoe is motivatie te beïnvloeden en hoe niet?

In zijn werk toonde professor Steven Reiss waarom motivatie zo vaak tevergeefs is en liet hij nieuwe manieren zien om mensen prestaties te laten leveren.

Wat motiveert ons echt

Een breed verspreide veronderstelling is dat mensen uitsluitend met externe middelen, bijvoorbeeld met geld, zijn te motiveren om prestaties te leveren.

De positieve beïnvloeding van de bereidheid om prestaties te leveren is alleen mogelijk wanneer alle innerlijke drijfveren bekend zijn.

Wanneer een stimulans wordt gebruikt die geen rekening houdt met de individuele motieven dan zal deze maatregel in het beste geval op niets uit draaien. In het slechtste geval zal deze zelfs demotiverend werken.

De mogelijkheid om iemand via zijn eigen prestatiedrijfveren effectief te motiveren, wordt zo niet gebruikt.

De uitgangspunten van motivatie

Steven Reiss heeft de volgende fundamentele bevindingen over motivatie geformuleerd:

  • De 16 levensmotieven laten zien wat mensen echt willen. Afhankelijk van de waarde van het motief is te zien wat voor iemand echt belangrijk is en welke emotie hij hierbij ervaart.
  • Het Reiss Profile® benadrukt het unieke van elk mens op basis van zijn individuele motiefpatroon.
  • Het Reiss Profile® is een duidelijke afwijzing van intolerantie ten opzichte van andersdenkenden en mensen die onaangepast zijn.
  • Iemand van buitenaf motiveren kan alleen wanneer je weet wat deze persoon echt wil.
  • Gemotiveerd menselijk gedrag (in tegenstelling tot biologisch bepaald gedrag) kan worden toegeschreven aan individuele levensmotieven of een combinatie van verschillende levensmotieven.
  • Levensmotieven hebben direct invloed op de waarneming: mensen zijn gericht op prikkels die sturende levensmotieven aanspreken. Tegenovergestelde prikkels worden genegeerd. Levensmotieven bepalen de persoonlijke waarheid.
  • Mensen voelen zich aangetrokken tot mensen die dezelfde sturende motieven hebben. Tegengestelde waarden stoten af.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu