image

Life-Balance

Prestatie en leven in harmonie: vormgever van het eigen leven worden

In de economie is het als in het leven: de ontwikkelingsfasen verlopen in hoogte- en dieptepunten. Ook elk mens doorloopt in het verloop van zijn leven verschillende fases. Het is daarom noodzakelijk de werkzame periode daarop in te stellen.

Juist managers lukt het echter zelden de inzichten die ze hebben vanuit hun beroepswerkzaamheden ook op het eigen leven over te dragen. Zo worden de "conjunctuurcycli" van het leven vaak als tijden van onzekerheid ervaren, waarin men noodgedwongen het oude achter zich laat en aan het nieuwe begint.

Met de kennis rondom de onbewuste motieven, die met behulp van het Reiss Profile® blootgelegd worden, zijn mensen in staat de positieve en negatieve aspecten van de levensfases te herkennen. Ze kunnen de uitdagingen actief tegemoet treden om kansen die zich voordoen, bewust te benutten. Dit geldt in het bijzonder in overgangstijden van de ene naar de andere fase, welke men als crisistijden ervaart.

Bij het werk met het Reiss Profile® gaat het vooral om het zich bewust worden van veranderingen, en om met de aanwezige krachten - de innerlijke ressources - oplossingen te vinden. Het gaat erom evenwichtig te oordelen en het leven actief vorm te geven. Dan verworden overwonnen crises en datgene wat bereikt is tot duurzame successen en tot echte levenservaring, van waaruit positieve kracht opgedaan kan worden.

Life Balance

Contact

Bent u manager of leidinggevende en wilt u zich bewust met uw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot uw levensfase bezighouden? Bespreek dan met ons uw individuele coachingsmogelijkheden met behulp van het Reiss Profile®.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu