image

Het Reiss Profile® in de Praktijk

De kunst van de prestatieverbetering

Het Reiss Profile® wordt in een beroepsmatige omgeving overal daar toegepast, waar de prestatiecapaciteit verhoogd moet worden.

Een wijdverbreide veronderstelling in dit kader is dat men mensen uitsluitend extrinsiek hoeft te motiveren om tot een grotere prestatie te komen. Een positieve beïnvloeding van het individuele menselijke drijfveersysteem (motivatie) is echter alleen maar mogelijk, wanneer dit systeem bekend is. Komt er een demotiverende prikkel bij doordat men het menselijk drijfveersysteem niet kent, dan leidt dit mogelijk tot een volledige ineffectiviteit van de motivatie.

Daaruit volgt: mensen die hun individuele drijfveren herkennen en benutten, kunnen hun capaciteit volledig ontplooien en van daaruit blijvend productief zijn. Dit basisprincipe is het uitgangspunt voor het professioneel inzetten van het Reiss Profile® in:

Bovendien wordt het Reiss Profile® toegepast in zowel de psychologische advisering als bij de verkoop, marketing en communicatie. Verdere toepassingen zijn in ontwikkeling.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu