image

Human Resources Management

Medewerkers naar een blijvende prestatie leiden

Organisaties zijn afhankelijk van het feit hoe goed hun medewerkers zijn. Maatregelen m.b.t. het aanstellen en het ontwikkelen van personeel hebben als doel medewerkers zo goed mogelijk uit te kiezen en verder te kwalificeren. Het Reiss Profile® biedt hier een nieuwe manier van aanpak doordat het ernaar vraagt, waaraan een mogelijke kandidaat werkelijk belang hecht. Van het vastgestelde persoonlijkheidskarakter zijn betrouwbare uitspraken over de individuele positiebezetting, stimulering en ontwikkeling af te leiden, zodat de medewerker uit zichzelf een blijvend hoge prestatie levert.

De mogelijkheden om het Reiss Profile® in te zetten in Human Ressources Management zijn als geheel breed onderverdeeld. Hier volgen enkele concrete voorbeelden:

Ondersteuning bij de selectie van personeel

De voor een bepaalde positie relevante eisen aan de persoonlijkheid van een kandidaat kunnen m.b.v. het Reiss Profile® precies en realistisch geformuleerd worden. Bij veel beschrijvingen van banen worden bijvoorbeeld "zelfstandig werken en teamgerichtheid" gevraagd. Volgens de onderzoeksresultaten is dit echter een tegenspraak. Want de mens die deze beide aspecten in dezelfde hoge mate in zich verenigt, bestaat niet. Het levensmotief "Onafhankelijkheid" neigt ofwel naar een sterke autonomie en daarmee naar zelfstandig werken of naar een sterke teamgeest, waarbij het werk in samenwerking met anderen gedaan wordt.

Dat laat zien: wordt er zowel bij de formulering van de eisen in de periode vóór het uitschrijven van een vacature als bij de geschiktheiddiagnostiek van de kandidaten in het keuzeproces met het Reiss Profile® gewerkt, dan groeit de kans om een geschikte medewerker te vinden. Deze onderscheidt zich door het feit dat hij naast vakbekwaamheid ook de passende persoonlijkheid meebrengt om in de overeenkomstige positie een duurzame zelfmotivatie te ontwikkelen. Het resultaat is een nieuwe kwaliteit en duurzaamheid bij het uitkiezen van personeel en bij het bekleden van posities.

Ondersteuning bij mogelijkheden-herkenning en -stimulering

Het Reiss Profile® legt de werkelijke potenties van iemand die een prestatie levert, bloot. Het laat zien hoe de individuele ontwikkelingen als sterke kanten gebruikt en tot leiderskwaliteiten ontwikkeld kunnen worden. De manager herkent daarbij hoe hij door actief zelfmanagement zijn persoonlijkheid blijvend en doelgericht versterken kan.

Een voorbeeld: het profiel beschrijft zeer precies hoe groot het tijdsaandeel en inhoudelijke aandeel van leidinggevende taken bij de desbetreffende manager moet zijn, zodat hij op de lange termijn tot grote prestaties in staat is. Bovendien levert het concrete aanwijzingen op over de aspecten volgens welke het gedrag van een leidinggevende t.o.v. iedere individuele medewerker ontwikkeld moet worden om de relatie op de lange termijn stimulerend vorm te geven.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van personeel

Op basis van het Reiss Profile® kunnen trainings- en opleidingsmaatregelen individueel en doelgericht gepland worden. Zo toont het levensmotief "Nieuwsgierigheid" bijvoorbeeld aan, hoe sterk een mens strategisch of conceptioneel dan wel praktisch georiënteerd is. Dit inzicht levert aanwijzingen op over zijn leergedrag en de voor hem zinvolle leerinhouden. Op die manier kan vermeden worden dat men dure conferenties slechts "uitzit" omdat deze de medewerker op basis van zijn persoonlijkheid helemaal niet interesseren. Het voordeel: Op grond van het Reiss Profile® kunnen betrouwbare ontwikkelingsbeslissingen genomen worden. Dit leidt tot een hoge acceptatie bij de medewerker en als gevolg daarvan tot hoge efficiëntie bij het personeelswerk.

HR Management

Ondersteuning bij de teamontwikkeling

Nog een belangrijk punt van inzet van het Reiss Profile® is de teamontwikkeling. Hier bieden de inzichten in de motivationele samenstelling van een team de mogelijkheid, een wederzijdse acceptatie te creëren en zodoende wrijvingen te minimaliseren. Ook kunnen de rol- en taakverdeling preciezer vormgegeven worden. Een team dat is samengesteld op basis van het Reiss Profile® verhoogt direct zijn totale prestatie - vooropgesteld dat de vakkundige bekwaamheden in orde zijn.

Hier komt bij: ook in stress-situaties wordt de belastingscapaciteit van een dergelijk team hoger. Het verbeterde wederzijdse respect en de verhoogde tolerantie binnen het team maken het minder vatbaar voor conflicten.

Ondersteuning bij het Employability Management

Om de tewerkstellingscapaciteit van medewerkers (Employability of ook arbeidsmarktfitheid) systematisch te stimuleren, moet er voor de medewerkers een kader gecreëerd worden, waarop ze zich kunnen oriënteren en waarbinnen ze zich kunnen ontplooien. Ondernemingen die zich strategisch op de personeelsontwikkeling richten, vinden in het Reiss Profile® een instrument dat in totale Employability-Management-concepten te implanteren is.

 

Contact

Bent u personeelsconsulent, HR-manager, Personeelsadviseur, psycholoog of expert op HR gebied en wilt u meer over de inzetmogelijkheden van het Reiss Profile® weten? Laat u dan door ons tot gecertificeerde Reiss Profile® Master opleiden of stel ons uw vragen over deze nieuwe aanpak.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu