image

Coaching, advisering en training

De heldere blik - gekwalificeerde kennis van de cliënt

Een ieder die mensen in hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunt en begeleidt, heeft helderheid nodig ten aanzien van de persoonlijkheid die tegenover hem staat. Hij heeft echter ook de zekerheid nodig ten aanzien van de eigen motivationele basishouding van waaruit hij zelf beoordeelt, handelt en adviseert.

Door het gebruik van het Reiss Profile® herkent de coach het persoonlijkheidskarakter, het "Onbewuste Zelf" van de cliënt. Hij kan diens gedrag beter verklaren en voorspellen. De beslissende reflectie-fase vindt bij de client snel en indrukwekkend plaats, omdat het resultaat verkregen door het Reiss Profile® eenvoudig te begrijpen is. Met de betrouwbare kennis van de motiefstructuur heeft de coach een stabiele basis voor de verdervoerende samenwerking - en voor het blijvende succes.

Het Reiss Profile® laat heel veel speelruimte voor de persoonlijke manier van aanpak van coaching en consulting. Deze is in alle coachingsmethoden en -fasen te integreren en met andere handelswijzen te combineren, zodat ook nieuwe inzichten en toepassingen gestimuleerd kunnen worden.

Daar komt bij dat het Reiss Profile® rekening houdt met actuele wetenschappelijke stromingen van het onderzoek naar motivatie en hersenen. Daarom en op grond van zijn empirische grondslag en gegarandeerde informatiebasis steekt het boven een groot aantal psychologische procedés uit. Waar andere testen indelen volgens bepaalde types, stelt het Reiss Profile® het individu op de voorgrond en benadrukt een ontwikkelingsgeoriënteerde aanzet. Ten opzichte van traditionele methodes wordt hier niet alleen het gedrag geanalyseerd, maar wordt ook de oorzaak gezocht. Dit maakt het Reiss Profile® uniek.

Daarom geldt: Op basis van zijn veelomvattende diepgang, wetenschappelijke precisie en stabiliteit van de resultaten is het een efficiënt werktuig voor het verdere coachingsproces.

Coaching

Contact

Bent u coach, adviseur, trainer of psycholoog en wilt u uw repertoire aan diagnose- en adviseringsuitgangspunten uitbreiden? Dan laat u opleiden tot gecertificeerd Reiss Profile® Master of stelt u ons uw vragen over het nieuwe uitgangspunt.

Graag sturen we u de psychometrische gegevens van het Reiss Profile® op verzoek toe.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu