image

Betrouwbaarheid en geldigheid

Onderzocht en getest

Professor Steven Reiss was een ervaren testtheoreticus. De kwaliteitscriteria van het Reiss Profile® zijn zeer goed.

Kwaliteitscriteria

Iedere test moet in principe aan drie criteria voldoen:

  • Objectiviteit: De test moet worden afgenomen door een goed opgeleide persoon die de resultaten kan beoordelen
  • Geldigheid: De test moet meten wat gemeten moet worden
  • Betrouwbaarheid: De resultaten en de uitvoering van de test moeten betrouwbaar zijn

Het Reiss Profile® voldoet aan de wetenschappelijke criteria

  • Test-retest betrouwbaarheid: de vier weken test-retest betrouwbaarheid van de 16 meetwaarden ligt tussen 0,69 en 0,88, de interne consistentie, gemeten door middel van Cronbachs Alpha, ligt tussen 0,71 en 0,92.
  • Geldigheid: de 16 meetwaarden vertonen grote consensus en kwaliteitsgeldigheid. Voor meerdere meetwaarden geldt een hoge convergentie.
  • Objectiviteit: de onafhankelijke online test garandeert een onafhankelijke uitvoering van de test.
  • Sociale wenselijkheid: de sociale wenselijkheid – vastgelegd met de Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) – is minder dan 3 procent.

 

Bronnen

Validiteit van de factoren is bevestigd door twee onderzoeken en in een niet uitgegeven Japanse steekproef.

Zie ook Reiss, Steven (2008): The normal personality. New York: Cambridge University Press, S. 25-28

Reiss, Steven (2004): The Reiss Profile® of fundamental goals and motivational sensitivities. Examiner and technical manual (version 2.1). Columbus: Ohio State University

Havercamp, Susan, Reiss, Steven (2003). A comprehensive assessment of human strivings: Test-retest reliability and validity of the Reiss Profile®. In: Journal of Personality Assessment, 81, S. 123-132.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu