image

Sterke persoonlijkheden in complexe landbouwwereld

De tweemaandelijkse TOP cursus van de Adreas Hermes Academie concentreert zich op toekomstig leiderschap in de landbouweconomie.

Berlijn, maart 2013

‘Wij leiden de ambassadeurs van het platteland van morgen op’, zo omschrijft Matthias Mehner, een van de drie directeuren van de Andreas Hermes Academie (AHA), de doelstelling van de TOP cursus. Mehner is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van de landbouwtak van de academie in Bonn. Als landbouwingenieur en gecertificeerd Reiss Profile Master hecht hij veel belang aan integraal onderwijs.
Zo omvat het programma van de TOP cursus een oriëntatie in de agrarische wereld, excursies en netwerken met spelers uit de (agro)politiek. Anderzijds wordt veel waarde toegekend aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Rekening houden met deze aspecten heeft voor Mehner hoge prioriteit, want ‘wij willen sterke persoonlijkheden klaar stomen voor hun leidinggevende taken in een complexe wereld’.

Missie: Onderneming landbouw

Gesa Lampe, 24 jaar, was deelnemer aan de 38e TOP cursus die begin 2013 plaatsvond. De landbouweconome zal op een dag het familiebedrijf in het Nedersaksische Bockstedt overnemen. Net als alle andere deelnemers heeft zij in het kader van de cursus een Reiss Profile persoonlijkheidsprofiel laten maken dat in een gesprek met Matthias Mehner uitvoerig is besproken. ‘Tijdens de cursus heb ik veel over mezelf geleerd en ben ik zekerder geworden in mijn gedrag. Dit ligt enerzijds aan het intensieve totaalprogramma, maar anderzijds ook aan de discussie voortvloeiend uit mijn persoonlijkheidsprofiel en die mij belangrijke impulsen heeft gegeven’, aldus Lampe. Het valt haar nu gemakkelijker om zich in andere mensen te verplaatsen en flexibel te reageren op anderen. Zo weet zij nu beter wanneer zij betrokkenheid moet tonen en wanneer zij terughoudend moet zijn.

Evenals Lampe staat ook  Frank Steinki uit Korschenbroich in Nordrhein-Westfalen op het standpunt om meer te weten te komen over zijn eigen persoonlijkheid en hoe zijn eigen leiderschapsrol eruit zou kunnen zien. Steinki, wiens familie actief is in de groententeelt, ervoer tijdens het feedback gesprek met Matthias Mehner een aha-ervaring met betrekking tot een bestaand conflict in het familiebedrijf. ‘Veel controverses vinden bij ons hun oorsprong in verschillende benaderingen’, zegt Steinki en verduidelijkt: ‘Ik kan goed met flexibiliteit en improvisatie omgaan, terwijl voor mijn ouders orde, vaste deadlines en structuur belangrijk zijn.’ Dacht hij tot nu toe dat hij de anderen moest veranderen, is het hem nu duidelijk dat het er meer om gaat beide kanten van het motief Orde te respecteren en gericht te gebruiken. ‘Nu moet ik alleen nog mijn ouders enthousiast krijgen voor deze visie’, grijnst hij. De 27-jarige wil hen voorstellen om ook een keer een persoonlijkheidsprofiel te laten maken om ‘een gemeenschappelijke basis voor begrip te hebben’.

Een intensieve leeromgeving

De kennis die elke deelnemer voor zichzelf heeft opgedaan, zal ook in de groep duidelijk zijn. ‘Het bijzondere aan het programma is dat de deelnemers acht weken aan een stuk met elkaar doorbrengen en een intensieve ontwikkeling doormaken. Daar kan je als deelnemer een groepsgevoel van krijgen’, beschrijft Matthias Mehner de dynamiek. Maar ook dat is een belangrijke leeromgeving voegt hij eraan toe. Herhaaldelijk merkt hij op dat er bij de deelnemers een soort van denkbeeldige film meeloopt die hen in staat stelt hun gedrag te baseren op de onderliggende behoeften. Mehner letterlijk: ‘Een groep die begrijpt dat iemand met een uitgesproken score op het motief Onafhankelijkheid zich van tijd tot tijd emotioneel wil terugtrekken, kan het beter accepteren wanneer zo iemand een keer niet deelneemt aan een gemeenschappelijke activiteit.’

De grenzen van persoonlijke verandering

Niet alleen de TOP cursus maar ook andere opleidingen in het aanbod van de academie bieden ruimte aan de filosofie van het Reiss Profile. ‘De aanpak om elk mens als individu te zien met verschillende drijfveren, helpt onze deelnemers om rekening te houden met hun eigen behoeften en die van anderen. Het principe vergroot de bereidheid om mensen gedifferentieerd waar te nemen en de eigen veronderstellingen ter discussie te stellen’, legt Mehner uit. Op de academie zijn op dit moment 13 van de ongeveer 50 docenten gecertificeerd Reiss Profile Master om de expertise op het gebied van persoonlijkheid op een hoger plan te brengen.

Daarnaast worden andere methoden gebruikt. ‘Door onze brede waaier aan methoden willen we deelnemers laten zien waar zijn variabelen voor verandering en de grenzen van die verandering liggen, om er op die manier adequaat mee om te kunnen gaan’, onderstreept Mehner. Dit sluit ook aan bij het motto van de academie dat luidt: ‘Er is niet een manier voor iedereen, maar voor iedereen is een manier.’

Top

Foto: De deelnemers aan de 38e TOP cursus op excursie in Berlijn. Tijdens de agrarische opleiding van de AHA staan ook netwerken met spelers uit de politiek en persoonlijkheidsontwikkeling op het programma.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu