image
 • image

  Reiss Profile« in het onderwijs

  Door Doesum van Anke 30-08-2015 00:00:00

  Succes van opleiding Logistics Engineering bij de HZ University of Applied Sciences mede bereikt door inzet Reiss Profile®

  De relatie tussen onderwijsinstelling en student wordt steeds belangrijker. Het aanbieden van een goed curriculum en het verwerven van een professionele reputatie is voor onderwijsinstellingen niet meer voldoende. Om het gewenste opleidingsdoel te bereiken, treden gerichte werving, selectie en individuele coaching van studenten steeds meer op de voorgrond. Steeds meer onderwijsinstellingen realiseren zich dat.
  De HZ University of Applied Sciences in Vlissingen startte al in het studiejaar 2007-2008 met een pilot project om studenten meer persoonlijk te gaan begeleiden en coachen. Bart Bosma, opleidingscoördinator en docent aan de opleiding Logistics Engineering, maakte daarbij gebruik van het Reiss Profile® als hulpmiddel voor studenten bij het bewustwordingsproces om het beste uit zichzelf te halen. Inmiddels speelt het Reiss Profile® een fundamentele rol in de succesvolle coaching en begeleiding van studenten bij verschillende opleidingen aan de HZ.

  Bart Bosma maakte in 2006 voor het eerst kennis met het Reiss Profile® toen John Delnoy, CEO van Reiss Profile® Benelux, werkzaam was als interim manager aan de HZ University of Applied Sciences. Bart raakte geïnteresseerd en werd enthousiast over de mogelijkheden van het Reiss Profile® bij de persoonlijke benadering van studenten. Bart daarover: “In het studiejaar 2007-2008 startte de HZ een traject om studenten meer persoonlijk te gaan benaderen. Bij veranderingen stuit je vaak op weerstand. Om draagvlak te creëren voor zo’n ingrijpende verandering is een persoonlijke aanpak interessant. Het Reiss Profile® leek mij daarbij een handig hulpmiddel.”
  Onder begeleiding van Bart Bosma werd een pilot gestart met 15 studenten van de opleiding ICT waar hij indertijd docent was. “Zij maakten de Reiss Profile® test en met deze pilotgroep is vervolgens ook een teamanalyse gedaan’’, aldus Bart. De studenten waren enthousiast over deze aanpak. “Op basis van de individuele resultaten mochten zij hun eigen team samenstellen. Dit pakte heel goed uit. Ze werden bij hun project zeer persoonlijk op hun eigen motieven gecoacht en in teams ingedeeld.”

  Cultuurverandering

  Mede dankzij de goede resultaten uit het pilot project besloot de HZ vervolgens om het Reiss Profile® ook bij andere opleidingen te gaan gebruiken. Bart Bosma was ondertussen werkzaam als opleidingscoördinator en docent aan de opleiding Logistics Engineering. “Gezien de goede resultaten met de pilot bij de opleiding ICT wilde ik ook bij deze opleiding de studenten gaan begeleiden en coachen op basis van het Reiss Profile®. Mijn voorkeur ging daarbij uit naar de eerstejaars studenten omdat je hen op die manier de hele studietijd persoonlijk kunt begeleiden. Dit biedt vele voordelen.”
  In die tijd wilde de opleiding Logistics Engineering een cultuurverandering bereiken waarbij de persoonlijke benadering belangrijk werd. Deze cultuurverandering moest de negatieve spiraal van uitval van studenten, switchers en slechte studieresultaten doorbreken. Bart: “De cultuurverandering kwam erop neer dat niet meer de organisatie maar de persoon, zowel docent als student, centraal gesteld werd. Het Reiss Profile® is daarbij een uniek instrument omdat het uitgaat van de individuele intrinsieke drijfveren van de mens."

  Het docententeam van Logistics Engineering raakte er gaandeweg steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is inzicht te krijgen in de diepste motivatie van een persoon. “De student moet uitgaan van zijn eigen kracht. Als je weet waar je goed in bent, weet je welke keuzes je moet maken en presteer je ook beter. Dit bewustwordingsproces is een belangrijke stap op weg naar succes in je studie, in je loopbaan en nog een stap verder in het leven’ denkt Bart Bosma. Kortom, helemaal aansluitend bij het Reiss Profile®: ‘Wat maakt mij gelukkig in het leven!’

  Structurele aanpak

  De goede resultaten uit de pilot lieten zien dat een structurele aanpak in persoonlijke benadering essentieel is voor succes.
  In de voortdurende zoektocht naar verbetering van het onderwijs stelde de HZ in 2009 Maarten Anthonise aan als personal coach. “Deze personal coach richt zich niet zozeer op de onderwijskant maar kijkt vooral naar wat iemand motiveert om prestaties te leveren”, legt Bart Bosma uit.
  In eerste instantie begeleidde Maarten Anthonise de zogenaamde longstay studenten die om uiteenlopende redenen er niet in slagen hun studie succesvol af te ronden. Bijna alle studenten waren positief over de aanpak op basis van het Reiss Profile®. “De gesprekken met de personal coach werden als stimulerend ervaren.”
  Een logische vervolgstap was dan ook het inzetten van de personal coach om het ontstaan van longstay studenten te voorkomen. En nog weer een stap verder was het matchen van student en opleiding. “Dus niet afwachten tot er problemen ontstaan maar meteen bij de instroom studenten testen. Door de resultaten uit de Reiss Profile® test te matchen met het wensprofiel van de opleiding kunnen we er achter komen of student en opleiding bij elkaar passen.” Het Reiss Profile® is bij uitstek geschikt om dit inzichtelijk te maken, omdat het een persoonlijkheidstest is die de fundamentele intrinsieke drijfveren van de mens vaststelt. Bart: “Dit gegeven zorgt ervoor dat meer studenten hun studie succesvol afronden.”

  Topper

  De HZ University of Applied Sciences is inmiddels een van de toppers in de HBO-ranking. Dit succes is mede te danken aan de ervaringsexpertise met het Reiss Profile® bij de opleiding Logistics Engineering. De onderwijsrendementen zijn sterk verbeterd door de persoonlijke begeleiding van studenten.
  Uitval van studenten heeft grote impact op alle betrokkenen. Naast de emotionele en financiële consequenties voor de student, bestaat er ook risico op imagoverlies voor de onderwijsinstelling. Bovendien zijn de financiële gevolgen voor de onderwijsinstelling vaak groter dan gedacht, omdat de cijfers over uitval van studenten vaak niet over meerdere jaren gecumuleerd worden.
  Logistics Engineering, waar studiebegeleiding met inzet van het Reiss Profile® steeds meer wordt omarmd, vormt een voorbeeld voor andere opleidingen. “De opleiding is nu zeer vitaal en is een gewilde gesprekspartner in het beroepenveld. De studenten zijn positief en trots op hun opleiding en dragen dit uit”, aldus Bart Bosma.
  Studente Henrieke verwoordt het als volgt: “Wanneer docenten je aanspreken op je persoonlijke kwaliteiten geeft dat extra motivatie. Mijn resultaten zijn daardoor verbeterd.”  Bart beaamt deze conclusie en voegt eraan toe: “De benadering van studenten op grond van hun individuele kwaliteiten, onder andere met behulp van de Reiss Profile® test, heeft een duidelijke sfeerverbetering teweeg gebracht. Mede daardoor zijn onze onderwijsrendementen opmerkelijk gestegen.”

  De statistieken ondersteunen zijn verhaal: 

  • de opleiding is van de 16e naar de 2e plek op de Nederlandse ranglijst gestegen
  • de uitval in het eerste studiejaar is teruggelopen van 30 naar 12%
  • de tevredenheidsscore onder studenten ging van 5,4 naar 7,9
  • het gemiddeld aantal behaalde studiepunten in de eerste twee jaar steeg van 38 naar 51 EC
  • de docenttevredenheid is sterk toegenomen
  • recentelijk is de instroom in het eerste jaar verdubbeld van 24 naar 49 studenten

   Henrieke
  HZ-studente Henrieke heeft haar resultaten verbeterd met behulp 
  van de Reiss Profile® test 

   

   

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu