image
 • image

  Veel kleine indicatoren maken het verschil

  Door Doesum van Anke 15-04-2015 12:27:35

  Veel kleine indicatoren maken het verschil

  Hoe het Reiss Profile® diagnose-instrument voor persoonlijkheidsonderzoek de organisatieontwikkeling bij het middelgrote bedrijf Wystrach ondersteunt.

  Het bedrijf Wystrach in het Duitse Neder-Rijn Weeze levert oplossingen voor het vervoer en de opslag van gassen onder hoge druk. Sinds enige jaren is het 150 medewerkers tellende Wystrach intensief bezig het bedrijf om te bouwen naar een waardestroomorganisatie (value stream) die volgens Kaizen-principes wordt aangestuurd. Om ervoor te zorgen dat deze verandering breed wordt gedragen en dienovereenkomstig de talenten van de medewerkers op waarde worden geschat, wordt het Reiss Profile® ingezet. 

  Het productscala van Wystrach strekt zich uit van mobiel gasaanbod (bijvoorbeeld als alternatief voor gaspijpleidingen) via gassystemen voor milieuvriendelijke voertuigen tot bundels drukglasflessen en installaties voor de industrie. Het bedrijf is daarin zo succesvol dat het de afgelopen jaren met succes een dynamische groei met verdubbeling van het personeelsbestand realiseerde. Dit alles was alleen mogelijk dankzij een grotere efficiëntie op basis van value stream analyse en de invoering van Kaizen-tools. 

  “Je kan een bedrijf alleen maar ombouwen in een tempo dat de medewerkers kunnen bijbenen”, verklaart Jochen Wystrach die als lid van de driekoppige bedrijfsleiding verantwoordelijk is voor de sector Human Resources. “En”, voegt hij eraan toe, “onze filosofie is dat de verandering langzaam in het denken en handelen van de medewerkers moet doordringen en door hen moet worden ondersteund. Het Reiss Profile® is een nuttig instrument om de mensen daarbij individueel te begeleiden.” 

  Een duurzame cultuur van vertrouwen

  Bij veel medewerkers en leidinggevenden overheerste aanvankelijk de angst te veel van zichzelf bloot te geven door met behulp van een Reiss Profile® analyse de persoonlijkheidsstructuur in kaart te brengen. Maar al lang zien de medewerkers het volgens Dirk Sistenich, eigenaar van DSI Organisatieontwikkeling uit Aken en interim bij Wystrach, eerder als blijk van waardering wanneer de afdeling Personeelszaken in het kader van een organisatieontwikkeling voorstelt het Reiss Profile® in te zetten. Sistenich schrijft dit vooral toe aan het feit dat medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen. 

  Mooi voorbeeld is de ervaring van een leidinggevende die in haar lage score op het levensmotief Macht de bevestiging zag waarom zij zo weinig plezier beleefde aan leidinggeven. Interessant daarbij is dat haar omgeving niet heeft opgemerkt dat zij niet graag beslissingen neemt omdat zij zich zeer goed in haar rol heeft ingeleefd.
  Ze handelde steeds tegenstrijdig aan haar persoonlijke drijfveren en dus kostte het haar permanent veel emotionele energie om haar taken uit te voeren.
  Haar persoonlijke Reiss Profile® bood haar een kader om in een vertrouwelijk gesprek met de personeelsmanager over deze opgedane kennis te praten en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdagende positie bij Wystrach die beter bij haar levensmotieven past.

  Een ander voorbeeld is het invullen van de posities van 5S-vertegenwoordigers. Zij zijn in het productieproces verantwoordelijk voor de naleving van orde en netheid volgens de Kaizen-principes en de continue verbetering daarvan op de werkvloer. Een taak die direct gerelateerd is aan het levensmotief Orde uit het Reiss Profile®: Een mens met een hoge score op het levensmotief Orde beleeft aan een dergelijke activiteit meer plezier dan iemand die weinig behoefte heeft aan orde en routine. Een wetenschap die Wystrach bij het invullen van deze positie benut met het doel de beste match te vinden tussen het persoonlijke profiel van de medewerker en het wensprofiel van de positie.

  Meetbare resultaten

  “We zouden meer conflicten hebben”, gelooft Sven Hermsen als hij erover nadenkt wat anders zou zijn in het bedrijf zonder het Reiss Profile®. De afgestudeerde werktuigbouwkundige werd bijna een jaar geleden benoemd als productiemanager van het bedrijfsonderdeel Industriële Gassen. Voor hem als jonge leidinggevende is het persoonlijkheidsinstrument een onmisbaar managementtool geworden, zowel in de voorbereiding van gesprekken met medewerkers als bij de motivatie van medewerkers.

  Zo let hij er bijvoorbeeld op om medewerkers bij wie hij een hoge score op het motief Nieuwsgierigheid en een lage op het motief Emotionele rust vermoedt, vaker andere taken aanbiedt. Daar deze medewerkers steeds iets nieuws zoeken omdat zij anders gefrustreerd of gedemotiveerd raken legt Hermsen uit.

  Dat dit de goede weg is, laten de resultaten uit het tweejaarlijkse medewerkeronderzoek zien. Aangezien consequent met de Reiss Profile® methode gewerkt wordt, kwamen betere resultaten uit het onderzoek op het gebied van informatie en communicatie. Op het gebied van motivatie en betrokkenheid liggen de resultaten ondertussen ruim boven de waarden uit de betrokkenheidsindex, die het Gallup instituut elk jaar verzameld.

  Dirk Sistenich is zich ervan bewust dat dit niet uitsluitend is toe te schrijven aan het Reiss Profile®. Maar hij is ervan overtuigd dat de methode een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling. Andere aanwijzingen daarvoor zijn het ziekteverzuimpercentage en het personeelsverloop die bij Wystrach ver onder het branchegemiddelde liggen.

  Reiss Profile® als standaard bij werving en selectie

  Bij het selectieproces voor het vervullen van vacatures voor leidinggevenden en specialisten wordt de methode inmiddels standaard gebruikt. “Wanneer we de keus hebben tussen meerdere gelijk gekwalificeerde kandidaten dan geeft het persoonlijkheidsprofiel de doorslag”, aldus Jochen Wystrach.
  Beoordelingsbureaus hebben tegenwoordig het nakijken bij het selectieproces. Dirk Sistenich verduidelijkt hierover: “Vooral bij de sleutelfuncties, met name op kwaliteitsbeheer, is het van belang dat de bezetting meteen vanaf het begin voor 100 procent passend is. Het Reiss Profile® levert ons hierbij de beste resultaten op.”

  De strategie voor de toekomst is daarom nog meer gebruik te maken in het bedrijf van de kennis over de persoonlijkheid en de daarmee samenhangende behoeften. Het zijn de vele kleine indicatoren die deze aanpak bevestigen, want zij maken een groot verschil zichtbaar.

  Artikel overgenomen van Reiss Profile® Germany GmbH
  Februari 2015

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu