image
 • image

  Doen waar je goed in bent, maakt gelukkig!

  Door Doesum van Anke 27-11-2014 11:50:37

  Studiekeuzebegeleiding met het Reiss Profile®

  Onlangs is het cursusaanbod van Reiss Profile® Benelux uitgebreid met de specialisatiecursus Studiekeuzebegeleiding met het Reiss Profile®. Waarom is studiekeuze zo belangrijk en welke rol is er weggelegd voor het Reiss Profile® in het studiekeuze begeleidingstraject? Aan het woord is Karin Terpstra van Bite Coaching, loopbaan&studiekeuze.

  Karin Terpstra bouwde een jarenlange ervaring op in personeelsmanagement voordat zij Bite Coaching oprichtte. Zo ontdekte zij hoe belangrijk het is dat mensen lekker werken en gelukkig zijn in hun baan. “Wanneer mensen plezier hebben in hun werk zorgt dat niet alleen voor een goed evenwicht tussen werk en privé, maar is er ook ruimte om zich te blijven ontwikkelen”, aldus Karin.

  Na jaren werken in grote dynamische organisaties vond ze het tijd voor iets anders. Haar passie is het werken met mensen. Bij Karin draait het om de mens en zijn ontwikkeling. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat vind ik leuk? zijn vragen die mensen kunnen helpen om de juiste richting te zoeken in het leven. Om dat proces te begeleiden en te stimuleren heeft zij in 2009 Bite Coaching opgericht waarin zij naast studiekeuzebegeleiding ook loopbaancoaching aanbiedt.

  Reiss Profile®

  Werk waarin je gelukkig bent, wordt voorafgegaan door een juiste studiekeuze. “Een ‘juiste studiekeuze’ is een keuze voor een studie die op dàt moment bij je past en waarin je jezelf kunt ontwikkelen. De baan waarin je daarna terecht komt, is ook weer een keuze die op dàt moment bij je past. Het is een belangrijke gedachte om de keuzes te maken die bij de fase passen waarin je verkeert.” Als eigenaar van Bite Coaching begeleidt Karin Terpstra onder andere jonge mensen bij het maken van die juiste studiekeuze. Daarbij maakt zij gebruik van de Reiss Profile® methode. Zij is sinds 2005 Reiss Profile® Master.

  “Het kiezen van de studie die aansluit bij jouw drijfveren en motivaties is essentieel, zeker als je weet dat één op de vier à vijf (23%) studenten voortijdig stopt met of switcht van studie. De studiekeuze is bepalend voor je verdere ontwikkeling. Als die keuze niet zorgvuldig gemaakt wordt, levert dat teleurstelling op, soms zelfs een gevoel van ‘wanhoop’, en het kost veel geld.”

  Er is nog te vaak sprake van een tamelijk willekeurige keuze denkt Karin. “Jonge mensen kiezen voor een studie die populair is of omdat vrienden of vriendinnen daarvoor hebben gekozen. In sommige gevallen vindt er (teveel) sturing vanuit de omgeving (ouders, familie, decanen) plaats.” Zij is ervan overtuigd dat het kiezen van een studie vooral iets is wat uit jezelf moet komen.

  Karin benadert de jongeren vanuit de persoonlijke (levens)motivatie. “Bij alle vragen is de student zelf het uitgangspunt. Wie ben jij? Wat kun jij? Wat vind jij leuk?” Om op deze vragen een goed antwoord te krijgen, laat zij haar cliënten een Reiss Profile® test maken. “De intrinsieke motivatie die uit de test naar voren komt, wordt in het studiekeuze begeleidingstraject gekoppeld aan interesses op het gebied van beroepen, werkvelden en studies. Hierdoor ontstaat een compleet beeld waarin de jongeren zich succesvol kunnen ontwikkelen.”

  Trainingsmodule

  Als lid van StudieKeuzeNederland, een vereniging van onafhankelijke en zelfstandig gevestigde studiekeuzecoaches met landelijke dekking, ontmoet zij diverse spelers binnen het onderwijs, zowel op beleidsmatig als operationeel niveau. Vanuit die rol en vanuit haar ervaringen met jongeren die Bite Coaching met name op particuliere basis benaderen, leidt zij af dat jongeren op school onvoldoende ondersteuning ondervinden in hun zoektocht naar de studie die bij hen past. “Er zou op school meer aangeboden mogen worden.’’ Om in die behoefte te voorzien is zij momenteel bezig om Bite Coaching uit te breiden; zij traint en begeleid mensen om studiekeuzecoach te worden en samenwerking aan te gaan binnen Bite Coaching. “Een van de doelen is, om scholen een passend en betaalbaar pakket aan te kunnen bieden waardoor het mogelijk is om een grotere groep in de studiekeuze te begeleiden.”

  In de afgelopen 5 jaar heeft Karin haar eigen werkwijze ontwikkeld en uitgewerkt in een trainingsmodule. Deze trainingsmodule, Studiekeuzebegeleiding met Reiss Profile®, is inmiddels bij Experientia op Curaçao gegeven, voor Reiss Profile® Masters. Er komt elk jaar een groot aantal Curaçaose studenten naar Nederland. De uitval onder deze studenten is nog iets hoger dan onder de Nederlandse studenten. De studenten uit Curaçao kunnen nu beter begeleid worden in hun studiekeuze.

  Daarnaast is de training in eigen land gegeven voor onder andere collegae van Studiekeuze Nederland die nu ook het Reiss Profile® kunnen gebruiken in relatie tot studiekeuze. “Tijdens de training leren cursisten hoe Reiss Profile® met succes ingezet kan worden bij studiekeuze. De training kent een theoretische onderbouwing, waarin geredeneerd wordt welke drijfveren ons iets leren over studiekeuzes en een praktisch deel waarin veel geoefend wordt met profielen en het zoeken van passende studies. ”

  Voor meer informatie:

  http://www.bitecoaching.nl/

  http://www.the-academy.nl/ReissProfile-cursussen

  http://www.studiekeuzenederland.nl/

  Foto Karin Terpstra

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu